Xidian Meeting Xidian Guide About Help Search Home Login Control Panel AddBookMark Rui Song's MessageBoard
[ TEAM ]

{ TEACHERS }

Cheng-ke Wu

Yun-song Li

Yang-li Wang

Kai Liu

Ke-yan Wang

Jie Lei

Jing Zhang

Jie Guo

Xian-yun Wu

 

[ DOCTORS ]

Ying Feng

Hong-wei Li

 

 

[ MASTERS ]

{Graduate}

Li-cheng Yang, Yang Jiao, Xiang Huang, Hong-fei Cui, Xiao-bo Wu, Wei Wei, Yu-li Feng, Ming Li, Shou-qiang Feng, Jing-jing Han, Yin-lin Hu, Lu-jun Qiu, Hai-xin, Wang, Xian-fei Li, Shuai Han, Yu-hong Dai, Bao-feng Xu, Wei Zhang

 

{Under Graduate}

Hang-hang Wang, Wen-long Zhang, Long Yu, Zhen-fei Qiu, Ye Han, Dong-jie Jin, Yang Chao, Mei-juan Liang, Jin-mu Fang, Xiao-ling Zhou, Li Ma, Yuan-ye Zhang, Jun Liu, Lin-jie Li, Dan-jing Ruan, Xin-min Wang, Meng Meng, Jia-yi Sun, Juan-li Song