Xidian Meeting Xidian Guide About Help Search Home Login Control Panel AddBookMark Guo Lixin's MessageBoard
Research Team

Team Leader

Prof. Lixin Guo (郭立新)

Faculty

(click on the name to get more information)

Dr. Wei Liu (刘伟,associate professor)

Research interests: polarimetric scattering of ocean surface, analytical methods

Contact: liuwei@mail.xidian.edu.cn

Dr. Jiangting Li (李江挺,associate professor)

Research interests: EM waves theory and propagation in complex media

Contact: jtli@xidian.edu.cn

Dr. Rui Wang (王蕊,associate professor)

Research interests: scattering from rough surface and object, hybrid method

Contact: doufuruier@xidian.edu.cn

Dr. Songhua Liu (刘松华,associate professor)

Research interests: me[ant]tamaterial and EM scattering from targets

Contact: shliu@mail.xidian.edu.cn

Dr. Juan Li (李娟,associate professor)

Research interests: FDTD, scattering of complex media and parallel computing

Contact: lijuan029@yeah.net

Dr. Jingya Deng (邓敬亚,associate professor)

Research interests: antennas, array antenna design

Contact: jydeng@xidian.edu.cn

Dr. Kai Huang (黄锴,lecturer)

Research interests: computational electromagnetic, electromagnetic compatibility analysis 

Contact: huangkai841025@126.com

Dr. Zhongyu Liu (刘忠玉,lecturer)

Research interests: electromagnetic wave propagation in complex environment, design and analysis of  antenna

Contact: liuzhongyu2003@163.com

Dr. Huimin Li (李慧敏,lecturer)

Research interests: earth's magnetosphere, plasma waves

Contact: whdxlhm@hotmail.com

Dr. Pengcheng Zhao (赵鹏程,lecturer)

Research interests: wave propagation in troposphere

Contact: pczhao@xidian.edu.cn

Dr. Qian Tan (唐茜,lecturer)

Research interests: optical imaging and analysis

Contact: qtang@xidian.edu.cn

Current Ph.D. Students

(click on the name to get more information)

Sheng Xu (徐盛)

Research interests: EM waves propagation

Contact: xusheng@pric.gov.cn

Guangcheng Li (李广成)

Research interests: Scattering from ocean surface, GFBM/FPILE

Contact: y_leung@yahoo.cn

Pengju Yang (杨鹏举)

Research interests: Light scattering from rough surface

Contact: pjyang@yeah.net

Jiangman Li (李江漫)

Research interests: Numerical methods and rough surface scattering

Contact: lijiangmanyequ@163.com

Chungang Jia (贾春刚)

Research interests: Time domain methods, scattering

Contact: jcg.0502@163.com

Yiwen Wei (魏仪文)

Research interests: Method of Moment, EM scattering

Contact: ywwei0910@gmail.com

Shuirong Chai (柴水荣)

Research interests: Fast numerical methods

Contact: srchai1989@gmail.com

Qiang Wang (王强)

Research interests: Waves propagation

Contact: qwangxj@163.com

Runwen Xu (徐润汶)

Research interests: radar scattering, finite element method

Contact: rwxu719@126.com

Ke Li (李科)

Research interests: FDTD, rough surface scattering

Contact: xidian_keli@163.com

Xiao Meng (孟肖)

Research interests: shooting and bouncing ray  method

Contact: mengxxkx1989@sina.com

Tianqi Fan (范天奇)

Research interests: shooting and bouncing ray  method

Contact: fan_tianqi@126.com

Hua Zhao (赵华)

Research interests: physical optics, near field problem

Contact: zhaohuaxynu@163.com

Huaiyun peng (彭怀云)

Research interests: 

Contact: 

Jingfan Gao(高敬帆)

Research interests: 

Contact: 1127390770@qq.com

Jiao Liu (刘)

Research interests: 

Contact: 289470965@qq.com

Yu yang (杨郁)

Research interests: 

Contact:

Ying Liu (刘颖)

Research interests: 

Contact:

Wei Chen (陈伟)

Research interests: 

Contact:

Linjing Guo (郭琳静)

Research interests: 

Contact:

 

Current M.Sc. students:

(click on the name to get more information)

Year 2011

Year 2012

Year 2013

Wei Tao

Changlong Li

Bo Lv

Lianbo Zhang

Jiejing Sun

Min He

Wenlong Li

Hao Wang

Kaili Zhang

Zongbing Zhang

Long He

Xiaola Li

Yajun Bai

Xiaoxiao Wang

Tao Zhang

Xueyin Gou

Jiao Liu

De Liu

Zengfei Wei

Shanshan Xiong

Qi Cheng

Jian Jin

Zhengying Zhu

Hongjie He

Qian Wang

 

Wenxing Cai

Wei Chang

 

Chaoqi Xu

 

Past Ph.D. graduates

Yunhua Wang

Yuchao Ren

Xincheng Ren

Rui Wang

Chao Yang

Juan Li

Wei Liu
Jiangting Li
Baoke Ma
Zhongyu Liu
Anqi Wang
Kun Xue
Yu Liang

 

Past M.Sc. graduates

Coming soon!