Xidian Meeting Xidian Guide About Help Search Home Login Control Panel AddBookMark Xuefeng Liang's MessageBoard
Team

Current Students  

 

D3   Ying Zhou

D1   Guanghui Shi, El-Haddar Nesma

M3: Liang Zhi Hui , Liu Xing Yu , Lei Guo Dong , Zhang Xiao Song , Lin Jian , Wang Chen Yang , Han Ying Ping , Zhang Song

M2: Huang Yi Yang , Ma Yi Fan , Cao Chang , Xuan Hui Jun , Lou Jia Qing , Zheng Shi Quan

M1: Zou Shuai , Jiang He Xin , Xu Wen Xin , Chen Han , Lin Xiao Yu , Cui Xiao Xuan

 

Graduated Students  

 

Song Tong          @ Tsinghua University

Ran Wang          @ Amazon (R&D)

Yang Liu              @ Indeed Japan   (R&D)                   

Xiangyue Zhao     @ Google Japan  (R&D)                                   

ZhengAn Zhu       @ National Chung Cheng University                 

YuenPeng Loh     @  University of Malaya. (Lecturer)                     

Cuicui Zhang        @ Tianjin University, China (Lecturer